Hem

Välkommen

Denna webbplats är dedikerad till att tillhandahålla utbildningsmaterial för mina elever från Gymnasieskola och Komvuxskola. Datorrelaterade kurser ger möjlighet till en passande kombination mellan teoretiska och praktiska moment. Kursmaterialen följer just arbetsmetoden teori – praktik och de grundas i Skolverkets läroplaner. Kursinnehållen utformas som ett resultat av samling av olika källor på Internet, läroböcker och egna flerårserfarenhet hämtade från flera olika gymnasieskolor och IT företag.

Syftet är att ha en digital skola som tillhandahåller kursinnehåll i form av text, bildillustrationer, multimedia samt presentationer.
Målet är att förbereda och leda mina elever till vidareutbildning och arbete inom IT

Hjärtligt välkomna!

Gonzalo Rivera
IT utbildare
Cisco instruktör
Certifierad systemadministratör
Certifierad nätverksadministratör